Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

3469 19cd 500
Reposted fromcatchmelater catchmelater

August 19 2016

Zapomnij o tym, co myślą o Tobie inni i zastanów się chwilę, co sądzisz o sobie sama. Czujesz się dobrze, w miejscu w którym jesteś? Czujesz się dobrze w tej pracy, w tym mieszkaniu, w tym ciele? Nie patrz na liczby. Nie licz centymetrów, kilogramów, wydanych i zarobionych złotówek. Zadaj sobie tylko jedno, za to bardzo ważne pytanie: czy w miejscu,w  którym jesteś, jesteś choć trochę szczęśliwa?
www.wyrwanezkontekstu.pl
8598 476c 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
grafika new york, elliot alderson, and subtitles
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
9846 6345 500
Reposted fromRowena Rowena viazabka zabka
Underneath it all we’re just savages
Hidden behind shirts, ties and marriages
How could we expect anything at all?
We’re just animals still learning how to crawl.
— Marina and the Diamonds
Reposted fromMamba Mamba
Nie jestem zbyt dobra w panowaniu nad skrajnymi emocjami. Należałoby uczciwie powiedzieć, że jestem w tym fatalna.
— Meryl Streep
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
6917 eb6b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
Myślę, że najgorsze, co może spotkać człowieka, to przegapienie swojego życia. Niewykorzystanie szansy na zrealizowanie swoich pragnień, na odnalezienie sensu i wreszcie - na poznanie i pokochanie siebie samego. Najgorsze dla człowieka to obejrzeć się wstecz, gdy jest już za późno, spojrzeć na swoje życie i uświadomić sobie, że - z głupoty, lenistwa czy tchórzostwa - nie poszło się drogami, którymi chciało się iść.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
7385 2b85
Reposted fromsercowisko sercowisko viatobecontinued tobecontinued
Zawsze wydawało mi się, że stanowię połączenie dwóch zupełnie różnych osób, ale nie są one równoważne. Jedna jest bardziej dominująca, silna, pewna siebie i lepiej z nią nie zadzierać. Tak naprawdę byłam jednak tą drugą osobą. Kimś, kto potrzebował miłości i akceptacji.
— C.J.Roberts
Reposted fromlovemystery lovemystery viaegoistka egoistka
8066 8b7e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMamba Mamba
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan viairmelin irmelin
Litry wypitej herbaty, ciepłe swetry, długie spacery po lesie w poszukiwaniu grzybów, deszcz uderzający o szybę, ulubiony film, książka, kino z ukochanym i tak w kółko.
— autumniscoming
Reposted from17november 17november viacmollka cmollka
6892 fa6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl