Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

Kiedy kobieta mówi: „Jesteś dla mnie za dobry”, znaczy to mniej więcej tyle, że jesteś dla niej pizdą. Nie jesteś dla niej wyzwaniem, nie potrafisz jej wkręcić na obroty, nie potrafisz jej także, prawdopodobnie, dobrze przelecieć. Kobiety bardzo pragną zdominować faceta. Czasami płaczą. Czasami krzyczą. Czasami po prostu robią awantury. To, że dostałeś kopa w dupę, to efekt tego, że osiągnęła, co chciała. Podporządkowała cię całkowicie. I zwyczajnie się jej to nie spodobało.
— moje ulubione pokolenie. Pokolenie Ikea.
Reposted fromzenibyja zenibyja viakinu kinu
6843 5a06 500
Reposted fromsaiwala saiwala viarossana rossana
Reposted frombluuu bluuu viarossana rossana
7862 5ff7 500
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viazabka zabka
0155 7c6a
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaunhappys unhappys
4718 3ea8 500
Reposted fromverronique verronique viaunhappys unhappys
8544 3a90 500
Cambridge.
Reposted fromverronique verronique viaunhappys unhappys

September 19 2016

3467 e8ce
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaensomme ensomme
5937 8483
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
7925 02c7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaensomme ensomme
5924 469c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaensomme ensomme
5906 5940
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
3358 a773
5915 c1c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
5901 4199
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaensomme ensomme
6927 32de 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl